Herbarium SPA w Chomiąży Szlacheckiej na weekend i nie tylko